De Stadskoerier

Vrijdag, 10 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn PvdA: 'Kan niet waar zijn…. (of toch wel?)'

Raadscolumn PvdA: 'Kan niet waar zijn…. (of toch wel?)'
Redactie: Bas Wilberink

"Als raadslid lees je wat af… Verslagen, memo’s, nota’s, raadsstukken en nog veel meer. Die informatie heb je nodig om in de raad een standpunt te kunnen innemen. Want als raadslid word je geacht van veel zaken iets te vinden. Zelden tot nooit hoor je tijdens een raadsvergadering een fractie melden dat ze over een onderwerp geen opvatting hebben. Veel van die opvattingen zijn gebaseerd op de stukken die ze hebben doorgeworsteld en waarover ze zich een mening hebben gevormd. Maar deugt de informatie uit die rijstebrijberg aan digitale stukken eigenlijk wel?

Direct maar een geruststelling; ja, in vrijwel alle gevallen kan rustig worden afgegaan op de inhoud van de aangereikte notities. Er is degelijk ambtelijk werk aan vooraf gegaan en niet zelden is de bijstand ingeroepen van zeer deskundige bureaus (die daar overigens wel een passend tarief voor rekenen). En toch…

Enkele weken geleden besprak de raad de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Daaruit bleek dat van de jongeren, die wel eens alcohol nuttigden 25 procent wel eens dronken was geweest. Op zo’n moment bekruipt mij een lichte twijfel… Zou dat echt waar zijn? Drie van de vier alcohol nuttigende jongeren hebben nog nooit te diep in het glas gekeken?

Een week geleden was de plaatselijke politie aanwezig op een informatieavond; vorig jaar twee gevallen van openbare dronkenschap geconstateerd in Zwartewaterland. Eén in Hasselt en één in Zwartsluis. Dit komt in Genemuiden kennelijk niet voor. Zou dat nu echt zo zijn? Als raadslid twijfel ik niet aan wat de politie naar voren brengt; er zal echt in 2017 wel twee keer proces-verbaal zijn opgemaakt wegens openbare dronkenschap. Maar dat betekent niet dat er niet ook een andere werkelijkheid is. Een werkelijkheid die je niet leest in nota’s of rapporten. Een werkelijkheid die je ziet wanneer je je gewoon in een gemeenschap beweegt en waaruit blijkt dat al op jonge leeftijd door velen serieus alcohol wordt ingenomen. En een vergelijkbaar verhaal heb ik bij een eerdere gelegenheid al eens gehouden over drugsgebruik.

Als raadslid ben je er dus niet met het doorworstelen van een informatieberg. Je moet je oren te luisteren leggen in de samenleving, je moet, met beide benen, midden in die samenleving staan. In veel gevallen zal je dan zien dat er meer is dan alleen maar een papieren werkelijkheid.
Boeiend, dat raadslidmaatschap…."

Harrie Rietman
Fractievoorzitter PvdA