De Stadskoerier

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn PvdA: 'Onbegrijpelijk…'

Raadscolumn PvdA: 'Onbegrijpelijk…'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

Donderdagavond kregen we, als gemeenteraad, informatie over het VN-verdrag Handicap. Daarin staan de rechten van alle mensen met een beperking, van welke aard dan ook, keurig uitgewerkt. Eén daarvan is het recht op begrijpelijke informatie. De overheid moet aan iedereen op een begrijpelijke manier duidelijk maken wat de geldende regels zijn. Logisch, zou je denken, maar zo eenvoudig is dat nog niet.

Daar kwamen we een paar weken geleden wel achter, toen de gemeenteraad zich boog over een boze brief van burgers die meenden dat achter hun woningen een sloot werd gedempt, in strijd met wat het bestemmingsplan mogelijk maakte. De wethouder probeerde toen uit te leggen dat, wanneer in een bestemmingsplan een strook grond wordt aangewezen waar het absoluut verboden is bijgebouwen op te richten, dat nog niet betekent dat daar geen woning mag komen. En dat, wanneer diezelfde strook behoort tot het achtererf van een woning, daar toch ook vergunningsvrije bouwwerken mogen worden opgericht, ook al staat daar ‘bijgebouwen uitgesloten’.

Dat was al ingewikkeld genoeg, maar volslagen onbegrijpelijk werd het voor mij (maar dat kan natuurlijk ook aan mijn beperkte voorstellingsvermogen liggen) toen hij verder ging met uitleggen dat, waar het bestemmingsplan ‘water’ aangaf dat ook best ‘land’ zou kunnen zijn… Ik probeerde het me voor te stellen. Op een bestemmingsplankaart staat een waterberging aangegeven… Dan moeten we als burger begrijpen dat dat water ook best gedempt kan worden. En als daar dan een strook grond ontstaat waar het verboden is bijgebouwen op te richten (volgens het bestemmingsplan) dan kan daar toch een vergunningsvrij bouwwerk komen (mooi duivenhok, bijvoorbeeld) of zelfs een woning.

Gelukkig wist de raad ook niet zeker of dit voor de burger wel goed te begrijpen valt; daarom zal gekeken worden of de toelichting op de bestemmingsplannen in ieder geval op een manier kan worden geschreven die bij burgers misverstanden voorkomt. Juridische taal is soms ingewikkeld, maar wanneer met water ook land bedoeld kan worden, dreig ik af te haken… En dan is zo’n VN-verdrag Handicap, met de eis voor ieder begrijpelijke informatie te verschaffen, best nuttig.

P.S. Er is nog wel wat meer dat ik niet zo goed begrijp. Bij ons in de boom achter het huis zat vorige week een uil. Was dat nou een uil van Minerva, die wat rondfladderde in een boreaal tijdperk?

Harrie Rietman
Partij van de Arbeid