De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn SGP: 'Ambities!'

Raadscolumn SGP: 'Ambities!'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Stadskoerier / 3 Watersteden

Het zal niemand in Zwartewaterland ontgaan zijn dat de lokale politiek de laatste tijd wat hectisch is. Dit raadslid heeft er niet direct slapeloze nachten van gehad maar wel onrustig van geslapen. En midden in al die hectiek verscheen er ook nog eens een veelgelezen ingezonden brief in de lokale media. Een brief van de heer Pierik die repte over deze, zoals hij het noemde, politieke chaos en die dit ook doortrok naar de Omgevingsvisie Zwartewaterland in voorbereiding. Deze visie werd nog slechter gevonden dan een landelijke nota van 2001. En, ik moet het eerlijk bekennen, deze ingezonden brief die raakte me. Niet omdat, en passant PvdA-er Jan Pronk ook een draai om de oren kreeg. Ik snap ook dat wanneer er plannen zijn voor uitbreiding van industrieterrein er voor- en tegenstanders zijn. En ik heb zeker ook oog voor onze prachtige natuur. In het bijzonder langs de Hasselterdijk. Er wordt maar al te makkelijk gekeken naar het buitengebied als het gaat om zaken als de energietransitie, de klimaatadaptie en de circulariteit. Nee, het gaat mij er om dat de brief geen opening bood. De ambities voor de Omgevingsvisie, die we in de raad nog gaan bespreken, zijn opgesteld met behulp van burgerparticipatie. Zijn wat het zijn: ambities! Het streven naar doelen die we belangrijk vinden voor onze buitenruimte. Want, en dat zal de briefschrijver niet ontkennen, onze samenleving verandert in hoog tempo. De bevolkingsgroei, de klimaatproblematiek etc. Inclusief een overheid die alle grote opdrachten op dit gebied delegeert naar de gemeentes. Om al deze ruimtelijke kwaliteit te kunnen aanbieden en om rekening te houden met wederzijdse belangen is het belangrijk om als lokale overheid afgewogen beleid te maken. Dus goed nadenken over de gevolgen en zorgvuldig de belangen naast elkaar leggen. De morele verplichting om te zorgen voor weloverwogen besluiten in de buitenruimte. Die we als Zwartewaterland in moeten vullen op een manier die het beste past bij onze, en laat ik het maar gewoon noemen, industriële plattelandsgemeente. En om dit te kunnen, moeten we wél in gesprek blijven. Samen blijven zoeken naar het compromis omdat we een gemeenschappelijk belang hebben. Vandaar dat de SGP-fractie een afspraak heeft gemaakt met de heer Pierik. Om binnenkort op een zaterdagmorgen de laarzen aan te trekken. Wat ons betreft rond te lopen in onze achtertuin, de uiterwaarden van het Zwartewater.

Gezien het jaargetijde zullen we de grutto wel niet zien maar een ree of meerdere, hoop ik, moet toch lukken.

Alfred Beens
SGP Zwartewaterland