De Stadskoerier

Zondag, 31 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn SGP: 'Handen uit de mouwen'

Raadscolumn SGP: 'Handen uit de mouwen'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

"Het jaar 2018 ligt weer achter ons. We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De omschakeling van fossiele energiebronnen naar duurzame energie en de omzetting naar een volledig circulaire economie in 2050. Een economie waarin reststoffen volledig worden ingezet, geen afval meer!

Deze week is de Nationale Week van de circulaire economie 2019 met als thema ‘Onvermijdelijk Circulair’. Het beoogde doel is de uitstoot van CO2 in de komende twaalf jaar te halveren.

De kwetsbaarheid van onze aarde is afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden. Het jaar 2018 was één van de droogste jaren in de geschiedenis. Veel waarschuwingen werden in de achterliggende jaren weggewuifd en niet serieus genomen. Men geloofde dat het allemaal wel mee zou vallen, dat de veerkracht van de natuur groot genoeg was en dat beschadigingen vanzelf zouden herstellen. Inmiddels zien veel Nederlanders de noodzaak van klimaatmaatregelen in. Bijna voor iedereen is wel duidelijk dat er echt iets aan de hand is en ingegrepen moet worden.

De zorg voor klimaat en natuur behoeft alle aandacht. Door het onverantwoord gedrag van de mensheid in het verleden, en ook nog in het heden, is de schepping, Gods werk, in gevaar.

Het in december 2018 gepresenteerde klimaatakkoord geeft ons de boodschap ‘handen uit de mouwen’ én terecht! Het gaat om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Ook als gemeente krijgen we te maken met de maatregelen die in het klimaatakkoord zijn genoemd. Begin 2018 is de gemeente gestart met de Omgevingsvisie. De komende twee jaar zal, samen met de burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven, worden onderzocht wat de belangrijkste ontwikkelingen en ambities voor onze gemeente zullen zijn.

Energie is één van de thema’s. In 2018 is een verkenning uitgevoerd van de mogelijke bijdragen van onze gemeente aan de Energietransitie. Dit jaar moet in beeld worden gebracht wat de gemeente zal bijdragen aan de landelijke doelstelling; een reductie van 49 procent CO2 in 2030 ten opzichte van 1990.

In 2021, en dat is al over 2 jaar, moeten alle gemeenten bekend maken wanneer welke wijk in de gemeente van het gas af gaat. Eind 2021 moeten landelijk zo’n 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij zijn en tot 2030 moeten 1,5 miljoen huizen duurzamer worden gemaakt.
Een mega klus die moet worden uitgevoerd in een relatief korte termijn. Dus, zoals eerder genoemd... de handen uit de mouwen!"

Klaas Huisbrink
Fractievoorzitter SGP