De Stadskoerier

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn: 'VVD Zwartewaterland dichtbij'

Raadscolumn: 'VVD Zwartewaterland dichtbij'
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

“Het gaat economisch beter met Nederland. Twee partijen hebben de afgelopen jaren zware en ingrijpende keuzes moeten maken om Nederland door de crisis te loodsen. Beide partijen zijn daarvoor gestraft in zetelaantallen in de Tweede Kamer, de een wat minder dan de ander. Had men deze keuzes niet gemaakt, hadden we er niet zo rooskleurig voorgestaan.

Vanuit deze zelfde liberale gedachte opereerde de plaatselijke politieke partij VVD Zwartewaterland. U leest het goed, ‘plaatselijke politieke partij’. Wij staan dagelijks midden in de samenleving van Zwartewaterland en benaderen ook elk probleem of project vanuit de gedachte wat voor onze inwoners het beste is. Ieder mens heeft recht op werk, maar moet zich wel inspannen om deel te nemen aan de samenleving. Wanneer dat door medische of andere oorzaken onmogelijk is, moet er vanuit de overheid een vangnetregeling bestaan.

De mogelijkheid voor eenieder om deel te nemen aan sport of andere verenigingen moet geen vraag maar een zekerheid zijn. De VVD Zwartewaterland heeft een grote steunfractie van mensen die in allerlei geledingen van onze samenleving actief zijn. Vooral zien wij een teneur ontstaan van jonge mensen die graag wat meer over politiek willen weten en er tevens aan willen deelnemen. Wij zijn een plaatselijke politieke partij, maar wel met directe lijnen naar provinciale en landelijke overheid. Zo is mede de verbreding van de N35, de voorkoming van grote overlast tijdens de werkzaamheden aan de keersluis te Zwartsluis, een oproep vanuit de fractie van de VVD Zwartewaterland.

Dit alles in het kader van veiligheid, bereikbaarheid en vergroting van de economische aantrekkelijkheid van dit gebied. Wij vervullen onze rol in de gemeenteraad van Zwartewaterland om nadrukkelijk het beleid te toetsen en daar waar nodig aan de kaak te stellen.

Dichtbij de bevolking, aanspreekbaar en altijd bereikbaar, is waar wij voor staan."

John Smits
Fractievoorzitter VVD
06-53913224