De Stadskoerier

Zondag, 31 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Rechtbank veroordeelt Hasselts bedrijf voor frauderen met baggeren

Rechtbank veroordeelt Hasselts bedrijf voor frauderen met baggeren
Redactie: Stadskoerier / 3 Watersteden

ZWOLLE/HASSELT (JPZ) - Een groenbedrijf uit Hasselt heeft gefraudeerd bij baggerwerkzaamheden in Friesland. Na afloop van het werk werd een vervalste dieptekaart naar de provincie verstuurd. Vermoedelijk wilde de directeur, die ook veroordeeld is, zo dwangsommen omzeilen. De 35-jarige directeur uit Hasselt kreeg een taakstraf van 180 uur, bleek maandag uit het vonnis. Het groenbedrijf moet 25.000 euro betalen. De technisch tekenaar die de dieptekaarten vervaardigde, is vrijgesproken.

De zaak draait om een aannemingscontract dat de provincie Friesland in juli 2015 sloot met het bedrijf uit Hasselt voor het baggeren van de provinciale vaarweg Heafeart. De vaarweg moest deels tot 2,02 meter en deels tot 2,42 meter onder NAP uitgediept worden. Het bedrijf liet een technicus uit Zuidwolde een controlemeting uitvoeren. Die meting werd op 9 december 2015 verricht. De tekening met de metingen die die maand naar het groenbedrijf gestuurd werden, bleken andere te zijn dan de tekeningen die de provincie in januari 2016 ontving. Op de tekening die de provincie kreeg, staat de bodem van de Heafeart op 46 plekken dieper ingetekend dan op de originelen. Maar door deze aanpassingen voldeed het bedrijf aan het contract van de provincie.

De tekenaar verklaarde de politie dat hij de tekeningen in opdracht van de directeur van het verdachte bedrijf wijzigde. De directeur betwist dat. Maar een mail van de man uit Zuidwolde aan de directeur bevestigt dat de tekeningen in opdracht van de directeur gewijzigd zijn. Dat de directeur de mail niet gelezen heeft, zoals hij beweerde, vinden de rechters ongeloofwaardig. Bovendien had de tekenaar geen belang om die tekeningen te vervalsen. Ook in het verweer dat de tekeningen aangepast moesten worden omdat het groenbedrijf opnieuw had gebaggerd, gaat de rechtbank niet mee. Zowel in de correspondentie als ter plaatse is van nieuw baggerwerk niets gebleken.

Volgens de rechtbank hebben de directeur en het bedrijf zich schuldig gemaakt aan het gebruiken van vervalste geschriften. Kennelijk was het doel hiervan om dwangsommen te omzeilen. Zo moest het werk op 4 december 2015 klaar zijn en had het bedrijf in november nog op uitstel gevraagd. De provincie weigerde die te verlenen.