<< Ga terug

Scheepsbouwbedrijf Bodewes gaat weg uit Hasselt

Scheepsbouwbedrijf Bodewes gaat weg uit Hasselt
Foto: Klaas Noordstra

HASSELT - Scheepsbouwbedrijf Bodewes heeft besloten Hasselt te verlaten. "Dit vertrek, hoe spijtig ook, biedt Hasselt nieuwe kansen", aldus de gemeente.

In de Molenwaard kan de bestaande recreatieve bestemming worden uitgebreid en natuur worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat ruimte om een weg parallel aan de N331 aan te leggen. Daarnaast ontstaat door het verdwijnen van de bedrijfsbestemming op de locatie Bodewes ruimte om het bestaande bedrijventerrein Zwartewater uit te breiden.

"Deze ontwikkelingen zorgen voor een recreatieve en economische opwaardering van Hasselt." Op donderdag 23 maart worden het ‘Projectplan Bedrijventerrein Bodewes Hasselt’ en het projectplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Vanaf 2014 vindt er een herstructurering plaats van het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt. De gemeente doet dit samen met de provincie en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO). In 2009 richtte de provincie Overijssel de HMO op met als doel private herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen te stimuleren en aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemers. Zwartewater is een van de bedrijventerreinen waar HMO een verbetering wil realiseren. In 2017 wordt de herstructurering afgerond.

Bodewes
Het scheepsbouwbedrijf Bodewes wordt verplaatst naar Kampen. “Hoewel we het jammer vinden dat een mooi bedrijf als Bodewes onze gemeente gaat verlaten, biedt het vertrek ook weer nieuwe kansen", geeft burgemeester Bilder aan. “De bedrijfsbestemming (Bodewes) gaat verdwijnen en kan worden vervangen door een recreatieve bestemming. De bedrijfsverplaatsing heeft ook als voordeel dat de bestaande recreatie kan worden uitgebreid en een belangrijk deel van de uiterwaarden in Molenwaard de bestemming natuur krijgt. Tevens ontstaat ruimte op het bedrijventerrein Zwartewater in het kader van Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). In PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.”

Parallelweg N331
De herontwikkeling van de Bodeweslocatie biedt de kans om een nieuwe weg aan te leggen, parallel aan de N331. Deze weg vormt de verbinding tussen de Van Nahuysweg en de nieuwe rotonde bij de Vaartweg. "Hierdoor kan het verkeer van en naar de Bodeweslocatie en van en naar het recreatiegebied en jachthaven De Molenwaard buiten de binnenstad om afgewikkeld worden", aldus de gemeente. "Hierdoor neemt de verkeersintensiteit in de binnenstad af en nemen de leefbaarheid en verkeersveiligheid toe. De geplande aansluiting bij het Justitie Bastion is daardoor waarschijnlijk niet nodig."

Uitbreiding industrieterrein
Onder ondernemers is veel belangstelling om zich op dit bedrijventerrein te vestigen, zo laat de gemeente weten. Uit een onderzoek uit 2016 naar behoefte aan bedrijfsruimten in de regio Zwolle kwam naar voren dat er een behoefte aan bedrijfsterreinen is van circa 33 hectare in geheel Zwartewaterland. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, brengt de gemeente Zwartewaterland in 2017 een bedrijfsterreinuitbreiding in Hasselt van 8 á 10 hectare planologisch in procedure.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement