De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Sport- en beweegakkoord Zwartewaterland is een feit

Sport- en beweegakkoord Zwartewaterland is een feit
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Het Zwartewaterlandse sport- en beweegakkoord is vastgesteld. Hiermee bundelen sportaanbieders, -verenigingen, maatschappelijke partners en de gemeente Zwartewaterland hun krachten. "Zodat iedereen, een leven lang, met plezier kan sporten."

In het sport- en beweegakkoord zijn 'drie krachtige speelvelden' opgenomen om de ambitie, een leven lang met plezier sporten, te realiseren. "Vitaal en gezond Zwartewaterland, vitale en ‘veilige’ sport- en beweegaanbieders en (jong) vaardig in bewegen", legt de gemeente uit. "Ieder speelveld wordt omgezet in projecten en uitvoeringsplannen, zoals het verbeteren van het bewegingsonderwijs, het vergroten van pedagogische kennis en vaardigheden bij trainers en coaches of het opzetten van leefstijlprogramma’s voor diverse doelgroepen. Het hele sport- en beweegakkoord is te lezen op www.zwartewaterland.nl/sport-en-beweegakkoord."

Wethouder Gerrit Knol: “Ik ben verheugd om te zien dat er een grote betrokkenheid is bij sporten, bewegen en gezondheid in onze gemeente. Veel sportaanbieders, -verenigingen en maatschappelijke partners hebben geholpen bij het opstellen van het akkoord en willen ook in de uitvoering betrokken blijven. Ik nodig ge├»nteresseerden die tot op heden nog geen bijdrage hebben geleverd, van harte uit om dit alsnog te doen."

Stimuleringsbudget

Bij het realiseren van de ambities uit het akkoord, is de hulp van de lokale organisaties hard nodig. Om organisaties te stimuleren om bij te dragen aan een of meerdere speelvelden, komt er een stimuleringsbudget beschikbaar. De criteria en randvoorwaarden voor de aanvraag van dit budget worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke ondertekening.

Tijdens de Nationale Sportweek (18-27 september) ondertekenen alle partijen die het akkoord ondersteunen het sport- en beweegakkoord. Deze ondertekening symboliseert de aftrap van de uitvoering. Wie mee wil ondertekenen, kan zich aanmelden via sportformateur@zwartewaterland.nl.