De Stadskoerier

Dinsdag, 7 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Symposium in Mastenbroek over 'dramatische achteruitgang' van aantal weidevogels

Symposium in Mastenbroek over 'dramatische achteruitgang' van aantal weidevogels
Foto: Rick Robaard
Redactie: Bas Wilberink

MASTENBROEK - De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Camperland en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) houden donderdag 11 mei gezamenlijk een symposium in Mastenbroek over 'de dramatische achteruitgang' van het aantal weidevogels in Nederland en in de IJsseldelta.

Daarmee willen beide organisaties de ernst van de situatie onder de aandacht brengen bij mensen die invloed kunnen uitoefenen om het leefgebied van de weidevogels in de IJsseldelta te verbeteren en predatie van nesten en jongen te voorkomen.

Het symposium is bedoeld voor bestuurders van de drie gemeenten in de IJsseldelta, de provincie Overijssel, het Waterschap DOD en allerlei organisaties die betrokken zijn bij de problematiek van de weidevogels. Maar ook de agrariërs in de IJsseldelta worden uitgenodigd. "Want zonder weidevogelboeren zijn er geen weidevogels."

IJsseldelta

SLPIJ+ en ANV Camperland trekken zich het lot van de weidevogels aan. De IJsseldelta is van oudsher een gebied met veel weidevogels. SPLIJ+ heeft in de afgelopen jaren met zeven agrariërs langjarige (> zes jaar) contracten afgesloten voor een weidevogelvriendelijke manier van boeren.

"Door de aanleg van de wijk Stadshagen en de werkzaamheden aan de projecten Ruimte voor de Rivier is er weidevogelgebied verloren gegaan", leggen de organisaties uit. "Daarvoor moest elders in de IJsseldelta compensatie worden gezocht. De weidevogelboeren krijgen jaarlijks een tegemoetkoming voor het verlies aan inkomsten door minder grasopbrengst en voor de extra inspanningen die zij hebben gedaan en doen om hun weilanden geschikt te maken als broedgebied voor weidevogels."

Mastenbroek

De familie Pelleboer in Mastenbroek runt de bekendste weidevogelboerderij in de IJsseldelta. Heel wat mensen zijn in de afgelopen jaren met de safaribus de weilanden ingegaan om met eigen ogen de jonge weidevogels te bewonderen. De ANV Camperland heeft met vele agrariers voor ruim 600 hectare kortjarige (zes jaar) contracten afgesloten rondom weidevogelbeheer. Vele vrijwilligers van de vereniging helpen jaarlijks bij de advisering in het beheer, bij de monitoring van de resultaten en de rapportages naar diverse instanties. Zo is er in de IJsseldelta ervaring in kortjarig en langjarig beheer, in kleinere en grotere oppervlaktes weidevogelland per bedrijf.

Overal in het land zijn agrariërs bezig om alternatieve manieren van melkveehouderij in praktijk te brengen. Er worden plas-dras-gebieden aangelegd, er wordt minder vaak en anders bemest, er wordt minder vaak gemaaid en zodanig dat er steeds ook hoog gras als beschutting blijft staan. De nestjes worden door vrijwilligers in kaart gebracht.

"Frustrerend voor de weidevogelboeren is dat er steeds meer nesten en jongen verloren gaan door predatoren als vossen, marterachtigen, maar ook door ooievaars", aldus de twee organisaties. "Landelijk lijkt de daling van het aantal weidevogels niet te stoppen. Ook het aantal wilde bijen en dagvlinders loopt nog steeds verder terug."

Oorzaken

Over de oorzaken zijn de deskundigen het inmiddels wel eens, aldus SLPIJ+ en ANV Camperland. "Intensieve melkveehouderij gaat niet samen met een ideaal leef- en broedgebied voor weidevogels. Vroeger zaten in de natte bodems van de weilanden veel wormen, waren er voldoende insecten voor de jongen en was er altijd wel hoog gras in de buurt waarin ze zich konden verstoppen, want er werd minder vaak gemaaid. Die omstandigheden zijn zeldzaam geworden. De meeste boeren voelen zich door marktomstandigheden gedwongen om zoveel mogelijk gras van het land te halen, zodat de koeien zoveel mogelijk melk produceren. In steeds kortere cycli wordt het land bemest, gemaaid en ontwaterd om met grote machines het land te bewerken en de grasoogst binnen te halen. De cyclus is voor weidevogels in ieder geval te kort om te broeden en jongen groot te brengen."

Het symposium start vanaf 13.00 uur in het Trefpunt in Mastenbroek. Meer informatie over het programma is te vinden op www.splij.nl