De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Toekomstvisie ondertekend: Meente voor oud én jong

Toekomstvisie ondertekend: Meente voor oud én jong
Redactie: Bas Wilberink

GENEMUIDEN - Woningcorporatie Wetland Wonen, woonzorgconcern IJsselheem, de gemeente Zwartewaterland, Stichting Welzijn De Meente, zorginstelling PGVZ/Akkerwinde en cliëntenraad de Meente stelden donderdag officieel de gezamenlijke toekomstvisie vast voor De Meente in Genemuiden. Die is erop gericht om van De Meente een woon- en ontmoetingsplek te maken voor jong en oud ‘Gaellemuun’. "Om van De Meente een wooncomplex voor de toekomst te kunnen maken."

Er staat in beschreven hoe de partijen de Meente willen vernieuwen. "Een van de uitgangspunten is een scheiding van wonen en zorg", legt Wetland uit. "Belangrijk is ook dat bewoners worden gestimuleerd om elkaar te helpen en te ondersteunen. Toekomstige nieuwbouw zal niet uitsluitend bestemd zijn voor ouderen."

Naast de scheiding van wonen en zorg staat het zogeheten ‘inclusief wonen’ centraal in de visie. Dit betekent dat wordt gestreefd naar een gemengde bewonerssamenstelling, waarbij bewoners en buurtbewoners elkaar ontmoeten en ondersteunen en samen activiteiten organiseren.

Sloop

De vernieuwing van de Meente bestaat uit vijf onderdelen, te beginnen met de sloop van de Zuidwal en de Akkerties. Die start naar verwachting in oktober. Er worden dan 41 appartementen gesloopt. Daarvoor komen 30 nieuwe, ruimere appartementen in de plaats. Na de sloop start Wetland begin 2020 met de eerste fase van nieuwbouw van appartementen. Daarna volgen de ombouw van het verpleeggebouw, de sloop van de Lage en Hoge Vlakte en de tweede fase van nieuwbouw.