De Stadskoerier

Vrijdag, 10 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Vinder eerste kievitsei in IJsseldelta wordt beloond

Vinder eerste kievitsei in IJsseldelta wordt beloond
Redactie: Bas Wilberink

IJSSELDELTA - Hoewel het nog koud is voor de tijd van het jaar is een groot deel van de weidevogels al weer terug in het land. Het broedseizoen start binnenkort weer. "We verwachten dan ook dat binnen niet al te lange tijd het eerste kievitsei wordt gevonden", aldus de Agrarische Natuurvereniging Camperland, die voor de zesde keer in de IJsseldelta de vinder beloont.

De weidevogels hebben het moeilijk. "We zien al een aantal jaren een dalende trend in het aantal broedparen. De oorzaken zijn divers. Gelukkig wil de politiek nu ook aandacht geven aan dit probleem. Nederland een land zonder weidevogels? We moeten er niet aan denken."

Sparen nesten

De weidevogels is één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. "Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee."

Verboden

Lang geleden was het traditie om het eerste kievitsei aan te bieden aan een hooggeplaatst persoon, vaak de burgemeester van de gemeente. Dit is nu verboden. Rapen mag niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland voor de zesde achtereenvolgende keer een presentje uit ter waarde van 100 euro voor de vinder van het eerste kievitsei in haar gebied, de IJsseldelta. Vorig jaar werd op 11 maart het eerste exemplaar gevonden door Bart van der Velde in Kamperveen.

Grutto

"De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten -vooral de Grutto- dramatisch achteruit gaan."

Agrarisch natuurbeheer

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim tweehonderd (boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming. Door middel van uitgesteld maaien, het creëren van een betere leefomgeving, krijgen deze vogels de kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 70 procent van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta, waaronder Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Het ei moet in het nest blijven. Controle wordt verricht door de weidevogelcoördinator Joop Beens (06-15127916).