De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Visie 'Schouder aan schouder' voor sociaal sterke samenleving

Visie 'Schouder aan schouder' voor sociaal sterke samenleving
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - De gemeenteraad behandelt donderdag 28 november de visie van het Sociaal Domein ‘Schouder aan schouder’ 2020-2024. "De gemeente streeft naar een samenleving waarin mensen elkaar de weg wijzen en elkaar verder helpen. Naar een sociaal sterke samenleving waarin iedereen samenwerkt om met elkaar problemen te voorkomen. De visie van het Sociaal Domein ‘Schouder aan schouder’ 2020-2024 legt hiervoor de basis."

Inwoners en organisaties hebben tijdens de Ontmoetingen een aantal thema’s benoemd die zij belangrijk vinden. Zo zijn zij van mening dat de gemeente meer in kan zetten op preventie en de mensen meer bij de hand moet nemen om mee te doen in de samenleving. Ook het elkaar de weg wijzen vonden zij belangrijk. Deze thema’s zijn deels al meegenomen in de visie 'Schouder aan Schouder'. De specifieke uitwerking komt terug in de toekomstige (sociale) omgevingsvisie en de leefbaarheidsplannen.

Vangnet

“We richten ons op de leefwereld van onze inwoners. De basisschool, het voortgezet onderwijs, de huisartsenpraktijk, de kerken, ondernemers, het verenigingsleven en de bibliotheek zijn onderdeel van die leefwereld. Ook de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol", aldus wethouder Knol. “We kijken met een brede blik naar het welbevinden. Samen met onze partners proberen we zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Op die manier vormen we vanuit het sociaal domein een soort ‘vangnet’ voor mensen die hulp nodig hebben. We laten hierbij het denken in wettelijke kaders los en kijken themaoverstijgend naar de hulpvraag. Voor inwoners van Zwartewaterland zou het namelijk niet uit moeten maken vanuit welk ‘potje’ of ‘wettelijk kader’ zij geholpen worden. De omgekeerde toets is hier een voorbeeld van.”

De gemeente wil meer inzetten op preventie. Wethouder Slingerland: “Voorkomen en tijdig de juiste hulp bieden is altijd nog beter dan achteraf oplossen. Het welzijn van onze inwoners staat hierbij voorop. Hoe eerder we in beeld hebben waar we hulp kunnen bieden, hoe minder intensief het te bewandelen pad richting algeheel welbevinden is. Tegelijkertijd verwachten we hiermee een positief effect op de begroting. Hoe minder intensief een traject is, hoe minder kostbaar het is. We kunnen nu nog niet inschatten in hoeverre dit effect in 2024 zichtbaar is. We kunnen wel inschatten dat het vroeg ingrijpen in ieder geval bijdraagt aan het welbevinden van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan Voor- en Vroegschoolse Educatie, het preventieve hulpaanbod van zorgaanbieders en het pastoraal werk van de kerken.”

Leefomgeving

De gemeente wil graag met de inwoners in gesprek blijven over hoe zij hun leefomgeving ervaren. Wethouder Knol: “In 2020 starten we met een pilot waarbij we aansluiten bij de fysieke wijkschouw. Met een brede blik gaan we dan kijken hoe inwoners hun leefomgeving ervaren. Welzijnswerkers gaan op een laagdrempelige manier in gesprek met bewoners en stellen zichzelf hierbij de vraag 'Hoe gaat het in de wijk'. Op deze manier leggen we een verbinding tussen het fysieke en sociale domein.”