<< Ga terug

Voorbede Voor Genemuiden

Voorbede Voor Genemuiden

Vele jongeren en ouderen in onze woonplaats hebben geen relatie met God door Jezus. Jezus zei immers: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand kan tot de Vader komen dan door Mij!" Dit is een zeer aparte uitspraak die alle andere wegen naar God de Vader afsnijden en volkomen uitsluiten. Welke godsdienstigheid men ook bedenkt, of dat nu de Islam, het Boeddhisme, Zen, New Age is of die van ernstige godsdienstigheid van binnen Protestante en Reformatorische kerken, zonder Jezus is er geen leven, geen relatie, geen vrede in het hart mogelijk.

Niet dat je het als jongere of oudere niet erg naar je zin kan hebben in je kerkelijke gemeente en enthousiast meedoet met allerlei activiteiten, Bijbelstudies of vrijwilligerswerk. Of dat je je niet gelukkig zou kunnen voelen als je "nergens aan doet" en gewoon fatsoenlijk je ding doet in dit leven. Of dat je aan meditatie doet en de krachten van het universum gebruikt om je wilskracht te versterken en daar tevreden mee bent. Toch geven deze godsdienstige activiteiten op een of andere manier geen rust daar diep van binnen. Geen werkelijke levensvulling daar waar onze eigen "ik" woont, daar waar het "zelfbesef" op de troon van je hart zit. Er is daar geen vrede met je Schepper, met Die je gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en Die diep verlangt naar je thuiskomen!

Om nu deze jongeren en ouderen in het hart te kunnen bereiken,
- om een geestelijke doorbraak te verkrijgen,
- om alle gedachten die zich verheffen tegen de ware kennis van God te vervangen door Zijn waarheid,
- om de Heilige Geest te zien neerdalen op samenkomsten, op het Havenplein, in de kerken en in huizen en op straten en in de velden,
- om de onuitsprekelijke vrede en vreugde en blijdschap te ervaren en Zijn heerlijkheid te zien werken in levens en gezinnen en gemeenschappen...

daarom hebben wij een zestal voorbede-middagen georganiseerd in de 2de helft van 2019. Zaterdagmiddag 6 juli om 14.00 uur begint de eerste. Welkom vanaf 13.45 uur.

Met elkaar zullen wij tijdens de bijeenkomsten de Allerhoogste God aanbidden met lofprijs en zang over Zijn Zoon Jezus, met diepe voorbeden
voor Genemuiden,
voor onze gezinnen,
voor familieleden,
voor genezing van ziekten,
voor depressies, allerlei angsten
voor trauma's en gebreken,
voor redding en wedergeboorte van zielen!

Er zal door Roeland Lammers en Cees van Beek een kort appelwoord worden gesproken. Wij stellen aanwezigen na afloop ook in de gelegenheid om het avondmaal met ons mee te vieren. Om gezamenlijk de dood van onze Heer Jezus te gedenken totdat Hij komt.

Iedereen is van harte welkom op deze eerste middag, ook kinderen. Neem vrienden, vriendinnen en familie en kennissen mee. En doe mee... echt het leven is gewoon zo voorbij. Het is net als een rook uit een schoorsteen die je even ziet maar zo weer wegwaait. Het leven is als een schip aan de horizon dat uit je beeld vaart en nooit meer terugkomt.

Hier een weblink naar het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/2373829159559866/Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo