De Stadskoerier

Maandag, 13 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Zonnebloem Hasselt kijkt terug op 'een goed jaar'

Zonnebloem Hasselt kijkt terug op 'een goed jaar'
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - In een bomvol Teeuwland hield vereniging De Zonnebloem afdeling Hasselt woensdag 8 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst. Voorzitter Renald van der Werf meldde in zijn nieuwjaarstoespraak dat 2019 'een goed jaar' was.

Het aantal vrijwilligers is gestegen. "Het bestand bestaat daardoor uit een gezonde mix van vrijwilligers die al jaren lid zijn van de afdeling, en daardoor hun ervaring kunnen inbrengen, en 'nieuwkomers' met verse ideeën. Het aantal deelnemers/gasten bleef ongeveer gelijk, al treedt er wel verdere vergrijzing op waardoor ook de lichamelijke conditie van de groep in het algemeen gesproken afneemt."

Het is altijd weer lastig om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen, meldt de voorzitter. "Vooral als je de ambitie hebt minimaal zes tot acht activiteiten in een jaar te organiseren en daarbij entreeprijzen zo laag mogelijk te houden zodat die geen belemmering zijn als gasten hieraan willen deelnemen. Daarnaast worden de deelnemers/gasten die niet of nauwelijks zelfstandig mobiel zijn regelmatig bezocht en, indien men dat aangeeft iets te willen ondernemen, één op één begeleid. Er is voor hen extra aandacht bij de nationale Ziekendag en tijdens de feestdagen."

De Zonnebloem-afdeling kan terugvallen op een vaste groep sponsoren die een jaarlijkse bijdrage leveren. Daarnaast was de lotenverkoop succesvol en ook de Rabobank Clubkas-actie bracht substantieel geld in het laatje. Al met al zijn ook weer voor 2020 een aantal activiteiten gegarandeerd.

Van der Werf sprak een woord van dank uit aan alle vrijwilligers. "Zonder hen is het onmogelijk de doelstelling van de Zonnebloem waar te maken: ondersteuning bieden aan chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten zodat ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en niet in een sociaal isolement raken."

Na dit 'officiële gedeelte' was er de traditionele nieuwjaarsbingo met prijzen. De Hasseltse middenstand had zich daarvoor van haar gulle kant laten zien. "Deze gemeenschapszin is een absolute noodzaak wil je als vereniging zoals die van De Zonnebloem, met haar beperkte middelen, de doelstelling kunnen waarmaken." Zij werden in de presentatie van Van der Werf uitgebreid genoemd met vertoon van hun logo’s.