<< Ga terug

Zwartewaterland gaat ervaring opdoen met zonnevelden

Zwartewaterland gaat ervaring opdoen met zonnevelden
Foto: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - De gemeente Zwartewaterland gaat drie proefprojecten met zonnevelden starten, van elk maximaal 10 hectare groot. Deze pilots moeten onder andere duidelijk maken hoe, in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen, deze vorm van energieopwekking het beste in de omgeving kan worden ingepast. Belangstellenden voor de pilots kunnen zich melden via duurzaam@zwartewaterland.nl.

In juni heeft de gemeenteraad het programma Energietransitie voor kennisgeving aangenomen. Dat programma laat zien hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met de transitie van fossiele naar duurzame energie. De opgave omvat zowel besparing van het energieverbruik, efficiënter inzetten van bestaande bronnen als het opwekken van duurzame energie. De eisen en wensen waaraan de totstandkoming van de zonnevelden moeten voldoen, staan beschreven in het zogenaamde afwegingskader zon, als onderdeel van het programma Energietransitie.

De pilots zijn er voor bedoeld om als gemeente ervaring op te doen met het proces rondom de implementatie van zonnevelden. De pilots leiden uiteindelijk tot een reguliere aanvraag van een omgevingsvergunning. “Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de Omgevingsvisie is het thema energietransitie uitvoerig besproken", geeft wethouder Coster aan. “Duidelijk werd dat voor de inpassing van grondgebonden zonnevelden een zorgvuldige aanpak nodig is. Een zonneveld leg je niet zomaar aan, daarbij houd je met verschillende factoren rekening zoals de inpassing in het landschap. Op dit moment ligt bijvoorbeeld nog niet vast waar in onze gemeente de zonnevelden komen. Bij de proefprojecten willen we samen met inwoners en andere betrokkenen van zonnevelden kijken hoe we zonnevelden zo goed mogelijk kunnen inpassen in onze omgeving. Deze ervaringen dienen ook als input voor de in 2020 vast te stellen omgevingsvisie.”

De gemeente stimuleert bewoners en bedrijven om (deels) over te stappen op zonne-energie. Daarnaast moet de ontwikkeling van grondgebonden zonnevelden bijdragen aan de energietransitie. Er wordt rekening mee gehouden dat de gemeentelijke opgave tot 2030 opgeteld uiteindelijk 50 hectare aan zonnevelden zal zijn. Dit is nog los van de circa 160.000 zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven die óók nodig zullen zijn.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement