De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Reformatieherdenking in Zwartsluis

Reformatieherdenking in Zwartsluis
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTSLUIS - De drie plaatselijke kerken in Zwartsluis organiseren op Hervormingsdag 31 oktober gezamenlijk een Reformatieherdenking.

Eind januari werd in de Hervormde Kerk een eerste bijeenkomst gehouden. Deze tweede bijeenkomst in het kader van 500 jaar Reformatie wordt gehouden in het kerkgebouw van de GKv aan de Zomerdijk.

Drie plaatselijke predikanten Arjan Wilschut, Henrico ter Beek en Adri Bloemendal houden elk een korte toespraak over de betekenis van Sola Fide (alleen door geloof), Sola Gratia (alleen door genade) en Sola Scriptura (alleen door de Bijbel). De nieuwe predikant Arjen vd Spek verzorgt de afsluiting. Organist is Liesbeth ten Klooster. Er wordt een collecte gehouden voorde onkosten.

De aanvang is 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er onder het genot van koffie en koek gelegenheid voor een nabespreking. Iedereen is van harte welkom.