De Stadskoerier

Dinsdag, 4 augustus 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

'De kracht van sport zag men nog niet'

'De kracht van sport zag men nog niet'
Hack Goettsch, aftredend directeur van Sportservice Overijssel.
Foto: Pedro Sluiter
Redactie: Mark de Rooij

(door Mark de Rooij)

ZWOLLE – Sollicitatiegesprekken met zijn opvolger zijn nog gaande, maar per 1 maart houdt Hack Goettsch (65) er mee op als directeur van Sportservice Overijssel. Goettsch vertrekt met een gerust hart nu hij ziet dat sport en bewegen steeds meer verankerd is in gemeentelijk beleid, met gemeentelijke sportakkoorden en daaruit voortvloeiend een provinciaal sportakkoord als het ultieme bewijs daarvan.

“Wij hebben een heel eenvoudige missie: mensen in beweging krijgen. Dat is waar we elke dag mee bezig zijn. Weliswaar op de achtergrond, maar wel in een organisatie die er toe doet”, schetst Goettsch in een notendop de visie van de instantie die in 1966 als Sportraad Overijssel in het leven werd geroepen en in 2009 haar naam veranderde in Sportservice Overijssel. Een naam die beter paste omdat het naast adviseur inmiddels ook werkgever, verbinder, onderzoeker en opleider was geworden. “Ik denk dat we een sterk merk zijn geworden in de loop der jaren. De gemiddelde sporter zal ons niet kennen. Maar wij werken vooral voor gemeenten, overheden, welzijnsorganisaties. De professionals op het gebied van sport en bewegen weten ons te vinden”, aldus de in Zwolle woonachtige en in Rotterdam geboren Goettsch, die naar eigen zeggen met een gerust hart de deur uitloopt. Trots op de ontwikkeling die Sportservice Overijssel heeft doorgemaakt.

Waar Sportservice Overijssel inmiddels weer op het relatief lage aantal van vijf, zes werknemers zit – tussen 2008 en 2012 was er een piek naar 25 werknemers vanwege een overvloed aan projecten die door de provincie bij Sportservice werden uitgezet- zijn de gemeentelijke SportServices zonder uitzondering gestaag gegroeid. Sportservice Zwolle bijvoorbeeld, ging in vijtien jaren tijd van drie werknemers naar circa veertig. “Die hele ontwikkeling van het sportstimuleringsbeleid, daar hebben we een belangrijke en ondersteunende rol in gehad. Met name door onze kennis en ervaringen. Een van onze aanbevelingen was dat er een eigen lokaal sportbedrijf nodig was om dat goed uit te voeren. In alle gemeenten zijn inmiddels buurtsportcoaches en/of Sportservices, alle gemeenten zien het belang van sport en bewegen in.”

'Het was een leuke vrijetijdsbesteding'

Dat het belang van sport inmiddels door vrijwel iedereen wordt onderstreept is zonder twijfel de grootste winst van de organisatie in de 25 jaren dat hij aan het roer stond. “Toen ik begon was gemeentelijk sportbeleid accommodatiebeleid, dat wil zeggen: onderhoud. Rond de eeuwwisseling zijn gemeenten daarnaast aan sportstimuleringsbeleid gaan doen. Een heel groot verschil. De kracht van sport zag men nog niet. Het was een leuke vrijetijdsbesteding. Nu vindt men sport echt een middel om te komen tot vitale inwoners en dat soort zaken”, ziet Goettsch, die tegelijkertijd stelt dat er nog een hoop werk te verrichten is. “Er zijn nog steeds groepen die niet meedoen. Mensen met een een lichamelijke en mentale beperking. Onder meer Sportservice Zwolle zet zich hier wel voor in. Maar er is nog genoeg te winnen, Mensen met een chronische aandoening sporten nog te weinig, mensen met diabetes.”

Misschien wel het mooiste afscheidscadeau voor Goettsch is de komst van een provinciaal sportakkoord, dat voortvloeit uit de lokale akkoorden waar Sportservice in sommige gemeenten formateur van is.

Sportakkoord

“Alle gemeenten in Overijssel moeten voor 8 april bij het ministerie van VWS een lokaal sportakkoord inleveren. En dan krijgen ze geld voor die plannen. Met Topsport Overijssel, vijf grote bedrijven en de provincie zijn we ook bezig om een provinciaal sportakkoord te sluiten. Begin juni moet dat af zijn. We proberen om dingen die in de lokale akkoorden staan een extra accent te geven, om kennis met elkaar delen, ontwikkelingen met elkaar verbinden. Innovatieve ideeën uitrollen naar gemeentes zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Dat is de rol van provincie.”

Volgens Goettsch heeft het provinciaal sportbeleid de laatste acht jaren op een laag pitje gestaan. “Maar het is duidelijk dat de provincie nu ook inziet dat voor een vitale samenleving sport en bewegen belangrijk is. Gestimuleerd door gemeenten en het nationale sportakkoord hebben alle provincies nu voor het eerst wat op papier staan over het belang van sport en bewegen. Dat is bijzonder.”

Topsport Overijssel

Naast Sportservice Overijssel bestaat Topsport Overijssel ook al jaren en die organisatie richt zich op het ondersteunen van toekomstige topsporters. Binnenkort voegen de organisaties zich samen zodat er één loket is voor top- en breedtesport. ''Het mooie van die samenvoeging is dat je dan alle niveaus bedient. Uiteindelijk komt elke topsporter voort uit de breedtesport. Topsport inspireert enorm maar als er geen vereniging is waar je als kind kunt beginnen, dan komt er ook geen topper uit voort.''