De Stadskoerier

Donderdag, 28 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Auto laden in Oost-Nederland

Auto laden in Oost-Nederland
Redactie: onbekend

Vanaf juli 2020 wordt een nieuwe subsidieregeling ingevoerd voor de aanschaf van een elektrische auto. Dit betreft € 4.000,- voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000,- voor een gebruikte elektrische auto. Zo wil de overheid de bevolking stimuleren om zoveel mogelijk de brandstofauto te vervangen door een elektrische auto. Maar hoe zit het met het opladen van deze auto’s?

Openbare laadpalen in Nederland

De Vereniging van Elektrische Rijders (VER) heeft een overzicht gemaakt van het aantal openbare laadpalen in Nederland en of dit de behoefte aan elektrisch laden dekt. Op een kaartje van Nederland is te zien dat de Randstad relatief goed scoort. Daarentegen kleurt Oost-Nederland bijna geheel dieprood. Het aantal openbare laadpalen is dramatisch laag en dekt bij lange na niet de verwachte behoefte aan laadpalen. Vooral nu de subsidie ingevoerd wordt en de verwachting is dat er op korte termijn meer elektrische auto's bij gaan komen, is dit een zorgwekkende constatering. Op beperkte schaal proberen gemeenten het wel, zoals in de gemeente Zwartewaterland, maar dit is nog steeds onvoldoende om aan de verwachte vraag naar laadpalen te voldoen. In principe hoeft een openbare laadpaal de gemeente niets te kosten. Hoewel een aanvraag via de gemeente loopt, laat deze de plaatsing over aan de markt. Het bedrijf dat laadpalen plaatst, kan, als de laadpaal gebruikt wordt, gemakkelijk de kosten terugverdienen. Maar zelden gaan gemeenten in Oost-Nederland proactief openbare laadpalen plaatsen. Er wordt pas actie ondernomen als inwoners er zelf om vragen. Dit is ook het geval in Zwartewaterland.

Waarom loopt Oost-Nederland achter met laadpalen?

Het grootste probleem voor gemeenten in Oost-Nederland is dat als zij proactief zelf openbare laadpalen plaatsen, zijzelf de rekening gepresenteerd krijgen. Wanneer er een expliciete vraag is, weet de plaatser van de laadpaal dat er klanten zijn en dat de laadpaal terugverdiend wordt. Daarnaast is de behoefte naar openbare laadpalen in Oost-Nederland ook minder dan in de Randstad. In Oost-Nederland beschikken veel meer mensen over een eigen inrit en dus ruimte voor een privé laadpaal. Er is in dat opzicht dus wel een verschil met de Randstad, waar mensen afhankelijk zijn van een openbare laadpaal. Toch blijft in Oost-Nederland een tekort aan openbare laadpalen, niet alleen voor eigen inwoners. Bepaalde gemeenten zijn ook toeristische regio's. Gelukkig is er wel een kentering te zien. Een samenwerkingsverband tussen Overijssel en Gelderland gaat ervoor zorgen dat er de komende jaren veel nieuwe laadpalen bijkomen.

Populariteit elektrische auto

De populariteit van de elektrische auto is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Waren mensen in het begin nog afwachtend, de technische mogelijkheden zijn beter geworden en de kosten lager. Vooral de accu is sterk verbeterd, zodat de actieradius van nieuwe modellen steeds groter is. De auto is ook met de goedkoopste autoverzekering te verzekeren, al is dat soms wel eens zoeken. En niet altijd even verstandig als het om een nog waardevolle wagen gaat. De kosten voor schadeherstel liggen namelijk hoger dan bij niet elektrische auto's. Daarentegen zijn de kosten per gereden kilometer wel lager omdat een accu laden goedkoper is dan een tank vullen met diesel of benzine.